Κεραμικά Υλικά

H Mathys κατασκευάζει κεραμικά υλικά για χρήση σε ολικές αρθοπλαστικές για περισσότερο απο 40 χρόνια. Είναι απο τις ελάχιστες εταιρείες στον ιατρικό χώρο με αποκλειστικά δική της έρευμα και ανάπτυξη στο αντικείμενο αυτό και παραγωγή στις αποκλειστικά δικές της εγκαταστάσεις στην Γερμανία.

 

Τα κεραμικά είδη είναι τα ακόλουθα:

 

Symarec (ZTA Zirconia Toughened Alumina)

 

Ceramys (ATZ Alumina Toughened Zirconia)

 

Bionit 2 (Aluminaoxid)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία σχετικά με τις τεχνολογίες κεραμικών της Mathys και τα μακροχρόνια αποτελέσματά τους όσον αφορά την χρήση τους σε ολικές αρθροπλαστικές ισχίου και ώμου.

 

Οι κεραμικές κεφαλές Bionit, Symarec και Ceramys διατίθενται σε ποικιλία μεγεθών και διαμέτρων και χρησιμοποιούνται διεθνώς σε μερικά απο τα μεγαλύτερα κέντρα αρθροπλαστικών. διεθνώς.

 

Προτεινόμενη χρήση ανά τύπο πρόθεσης κοτύλης