OPTIMYS STEM

Στελέχη

 

Αρχικά, ο Mathys αντιμετώπισε την αρθροπλαστική του ισχίου με στόχο να προσφέρει στους πελάτες του πιθανές λύσεις για τις απαιτήσεις τους. Η συνεργασία μεταξύ του καθηγητή της ορθοπαιδικής στο πανεπιστήμιο της Βέρνης Maurice Müller και του μηχανικού αεροσκαφών Robert Mathys οδήγησε στην εισαγωγή ενός από τα πιο γνωστά συστήματα εμφυτευμάτων για στήριξη με οστικό τσιμέντο, του ευθύ στελέχους του Müller (Muller straight stem). Η Mathys συνεργάστηκε επίσης με χειρουργούς ορθοπαιδικούς για να αναπτύξει προϊόντα όπως η πρόθεση κοτύλης RM και ο κοντός στυλεός Optimys. .

 

Ο στυλεός Optimys αναπτύχθηκε για να επιτρέψει την αποκατάσταση της ιδιαίτερης ανατομίας του κάθε ασθενούς. Το βασικό ανατομικό στοιχεία για την εμφύτευση του στελέχους είναι η έσω καμπυλότητα του μηριαίου οστούν, επιτρέποντας την αποκατάσταση του κέντρου περιστροφής και της οριζόντιας μετατόπισης από αυτό (offset), ανεξάρτητα από την αρχική θέση ραιβότητας ή βλαισότητας του αυχένα του μηριαίου.1, 2

Η φιλοσοφία του στυλεού optimys επικεντρώνεται στην έσω καμπυλότητα του μηριαίου οστούν (calcar femorale). Το αποτέλεσμα είναι ότι το εμφύτευμα μπορεί να προσαρμοστεί στο μηριαίο σύμφωνα με τα ανατομικά χαρακτηριστικά του ασθενούς με στόχο την αναδόμηση του ανατομικού offset του ασθενούς. 1, 2   Ο διακριτικός σχεδιασμός τριπλής σφηνοειδούς διατομής επιτρέπει την επίτευξη ικανοποιητικής πρωτογενούς σταθερότητας και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου καθίζησης μετεγχειρητικά. 3,4 5 Το σπρέι πλάσματος τιτανίου με επικάλυψη φωσφορικού ασβεστίου προάγει την βιολογική οστεοενσωμάτωση του στυλεού.

Με δώδεκα μεγέθη για την standard και later έκδοση, το σύστημα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο στυλεών.

Το σύστημα που αποτελείται από τον στυλεό Optimys, σε συνδυασμό με κεραμική κεφαλή Mathys και το εμφύτευμα κοτύλης RM με βιταμίνη Ε, είναι γνωστό ως σύστημα διατήρησης του οστούν (bonepreservation system) .

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Αναδόμηση της ανατομίας του ασθενούς (γωνία μετατόπισης / CCD) με την έσω καμπυλότητα του στυλεού  1, 2
 • Σχεδιασμός τριπλής κωνικής διατομής για πρωταρχική σταθερότητα του εμφυτεύματος3, 4, 5
 • Οστική ενσωμάτωση που στηρίζεται στο σπρέι πλάσματος τιτανίου με επικάλυψη φωσφορικού ασβεστίου 6
 • Γυαλισμένο άκρο του στυλεού για την πρόληψη της οστεοενσωμάτωσης στο περιφερικό άκρο του στελέχους και την αποφυγή μηριαίου πόνου
 • 3Α * Αξιολόγηση ODEP7

TWINSYS UNCEMENTED STEM

Ο βασικός σχεδιασμός του συστήματος στυλεών twinSys βασίζεται στην ιδέα των προθέσεων με ευθεία σχεδίαση (straight stems) τοu καθηγητή Maurice E. Müller. Το σύστημα twinSys διανέμεται από το 2003 με σκοπό να έχουν οι χειρουργοί την δυνατότητα να επιλέγουν για τους ασθενείς τους κατάλληλα εμφυτεύματα για στήριξη με ή χωρίς τσιμέντο με την χρήση ενός μόνο, κοινού σετ εργαλείων.

Ο στυλεός twinSys για χρήση χωρίς τσιμέντο είναι μια ευθεία πρόθεση και διατίθεται σε XS, Standard, Lateral και Long εκδόσεις. Διαθέτει τριπλή κωνική γεωμετρία και αυξημένων διαστάσεων κεντρική δομή με επί μήκους ραβδώσεις για την απομείωση δυνάμεων που δρουν αξονικά στο στέλεχος. Ο σχεδιασμός της πρόθεσης αποσκοπεί στην επίτευξη πρωταρχικής πρεσαριστής στήριξης στο εγγύς σπογγώδες οστούν. Δεδομένα από μία μελέτη που διεξήχθη ειδικά για το σκοπό αυτό δείχνουν ότι ο σχεδιασμός του στελέχους twinSys μειώνει τον κίνδυνο μετεγχειρητικής καθίζησης και παρέχει δευτερογενή σταθερότητα.

Η κατάλληλη γεωμετρία στην διατομή του στυλεού έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της σταθερότητα του εμφυτεύματος ενάντια στις δυνάμεις περιστροφής που εφαρμόζονται πάνω σε αυτό. 1 Προκειμένου να εξουδετερωθεί η πρόωρη περιφερική στήριξη του στελέχους και να μειωθεί ο κίνδυνος του μηριαίου πόνου, το στέλεχος είναι σχεδιασμένο ώστε να διαθέτει άκρο με κωνική γεωμετρία.

Χρησιμοποιώντας τη διαδικασία ψεκασμού πλάσματος (plasma spray), εφαρμόζεται επικάλυψη υδροξυαπατίτη στην επιφάνεια που έχει υποστεί επεξεργασία με κορούνδιο για να υποστηρίξει την οστεοενσωμάτωση του εμφυτεύματος εντός του οστούν.2

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Τα ίδια εργαλεία για την εμφύτευση στυλεών για στήριξη με και χωρίς οστικό τσιμέντο
 • Τρισδιάστατο κωνικό σχέδιο για τη μετατροπή των δυνάμεων διάτμησης σε συμπιεστικές δυνάμεις και επίτευξη καλής αρχικής σταθερότητας1
 • Δομή κεντρικών ραβδώσεων με στόχο τη μείωση της μετεγχειρητικής καθίζησης1
 • Υποστήριξη οστεοενσωμάτωσης με επικάλυψη υδροξυαπατίτη 2
 • 7 A * Αξιολόγηση ODEP3

TWINSYS CEMENTED STEM

Ο βασικός σχεδιασμός του συστήματος στυλεών twinSys βασίζεται στην ιδέα των προθέσεων με ευθεία σχεδίαση (straight stems) τοu καθηγητή Maurice E. Müller. Το σύστημα twinSys διανέμεται από το 2003 με σκοπό να έχουν οι χειρουργοί την δυνατότητα να εμφυτεύουν στους ασθενείς τους εμφυτεύματα για στήριξη με ή χωρίς τσιμέντο με την χρήση ενός μόνο κοινού σετ εργαλείων.

 

Ο στυλεός twinSys για στερέωση με οστικό τσιμέντο είναι μια ευθεία πρόθεση που διατίθεται σε δύο εκδόσεις Standard και Lateral. Σε σχέση με το αντίστοιχο εργαλείο της ράσπας, ο στυλεός είναι μικρότερος κατά 1 mm ανά πλευρά, προσφέροντας επαρκή χώρο για ένα ομοιογενές μανδύα οστικού τσιμέντου.

Η στρογγυλεμένη, ορθογώνια διατομή προσδίδει στο εμφύτευμα σταθερότητα έναντι των δυνάμεων περιστροφής που επενεργούν σε αυτό. Σύμφωνα με τη γαλλική φιλοσοφία του συνδυασμού ενός εξαιρετικά γυαλισμένου στελέχους με ένα λεπτό μανδύα τσιμέντου («σύνθετη δοκός»), δεν χρειάζεται να δοθεί βοήθεια κεντραρίσματος. 1, 2

Η γεωμετρία τριπλού κωνικού στελέχους μετασχηματίζει τις δυνάμεις διάτμησης σε συμπιεστικές δυνάμεις και επιτρέπει την σφήνωση του στελέχους στο μανδύα τσιμέντου, ελαχιστοποιώντας έτσι τον κίνδυνο μετεγχειρητικής καθίζησης.3   Με την απορρόφηση μικρο-κινήσεων μεταξύ του εμφυτεύματος και του μανδύα από τσιμέντο, η εξαιρετικά γυαλισμένη επιφάνεια μειώνει τον κίνδυνο πρόωρης χαλάρωσης.1, 2

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Τα ίδια εργαλεία για την εμφύτευση στυλεών για στήριξη με και χωρίς οστικό τσιμέντο
 • Τρισδιάστατη κωνική σχεδίαση με λεπτό μανδύα τσιμέντου για ελαχιστοποίηση του κινδύνου καθίζησης1, 2, 3
 • Υψηλά γυαλισμένη επιφάνεια για τη μείωση των μικρο-κινήσεων και της τριβής μεταξύ του εμφυτεύματος και του τσιμέντου 2, 3
 • 7 A * βαθμολογία ODEP4

RM PRESSFIT CUP

Η πρόθεση κοτύλης RM Vitamys για χρήση χωρίς τσιμέντο, που κυκλοφόρησε στην αγορά το 2009, συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του κυπελίου RM Pressfit με τις ιδιότητες του υλικού της βιταμίνης Ε ενσωματωμένη σε ένα πολυαιθυλένιο υψηλά σταθεροποιημένο (highly crosslinked-HXLPE) που είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στην οξείδωση, τη γήρανση και τη φθορά.1, 2

Η πρόθεση RM Vitamys – η πρώτη για στερέωση χωρίς τσιμέντο ελαστική monoblock κοτύλη σε όλο τον κόσμο, κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο εξαιρετικά χαμηλής φθοράς (HXLPE) εμπλουτισμένο με βιταμίνη Ε – αποτελεί την εξέλιξη του κλινικά πετυχημένου εμφυτεύματος κοτύλης RM για στήριξη χωρίς τσιμέντο. Το εμφύτευμα κοτύλης RM επιτυγχάνει πρωταρχική στερέωση μέσω στήριξης κατά μήκος όλης της περιφέρειας αυτού. Εξαιτίας της επίπεδης σχεδίασης της περιοχής στον πόλο του κοτύλης, οι συμπιεστικές δυνάμεις κατευθύνονται προς την περιφέρεια του εμφυτεύματος.3 Επιπρόσθετη σταθεροποίηση μπορεί να επιτευχθεί, εάν απαιτείται, με την χρησιμοποίηση έως και τεσσάρων κοχλιών.

Το εμφύτευμα έχει ελαστικότητα παρόμοια με το οστό.4, 5, 6 Μαζί με την ειδική επίστρωση σωματιδίων τιτανίου στην επιφάνεια του κυπελίου, επιτυγχάνεται γρήγορη οστεοενσωμάτωσή του που έχει ως αποτέλεσμα αξιόπιστη δευτερογενή σταθερότητα.7

Οι ιδιότητες του υλικού Vitamys που υπάρχει στο πολυαιθυλένιο ενάντια στην φθορά επιτρέπουν τη ύπαρξη μικρού πάχους τοιχώματος της κοτύλης, οι οποίες ως αποτέλεσμα, δίνουν την δυνατότητα στη χρήση μεγαλύτερων διαμέτρων αρθρώσεων με μικρότερα κύπελλα: Ξεκινώντας με ένα μέγεθος κυπελίου 48 mm είναι δυνατή άρθρωση 32 mm και ξεκινώντας με 50mm είναι δυνατή άρθρωση εσωτερικής διαμέτρου 36 mm.   1

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Στηρίζεται στα άριστα μακροχρόνια κλινικά αποτελέσματα των RM Classic και RM Pressfit monoblock κυπελίων κοτύλης 4, 8, 9, 10
 • Συμπληρωματικό προϊόν στη φιλοσοφία της RM και επιπλέον με προσθήκη βιταμίνης Ε και σταθεροποίησης του πολυαιθυλενίου (HXLPE) για εξαιρετικά χαμηλή φθορά.
 • Υψηλή αντοχή στη φθορά και τη γήρανση 1, 2
 • Ελαστικότητα του εμφυτεύματος παρόμοια με αυτή του οστούν, με σκοπό τη διατήρηση αυτού μακροπρόθεσμα 6
 • Πρωτεύουσα στερέωση χωρίς τσιμέντο- πρεσαριστά με δυνατότητα πρόσθετης στερέωση με κοχλίες 3
 • Δευτερεύουσα σταθερότητα επιτυγχάνεται μέσω της μικροδομής της επίστρωσης των σωματιδίων τιτανίου του κυπέλλου 7, 8, 11
 • 5Α * Αξιολόγηση ODEP 12      

1Beck, M., et al., Oxidation Prevention with Vitamin E in a HXLPE Isoelastic Monoblock Pressfit Cup: Preliminary Results, in Total Hip Arthroplasty, K. Knahr, Editor. 2012, Springer Berlin Heidelberg. p. 21-31.

2 Lerf, R., D. Zurbrugg, and D. Delfosse, Use of vitamin E to protect cross-linked UHMWPE from oxidation. Biomaterials, 2010. 31(13): p. 3643-8.

3 Morscher et al, Development and first experience with an uncemented press-fit cup. Clin Orthop Relat Res. 1988 Jul;(232):96-103.

4 Gasser B, Biomechanical principles and studies, in Hip-Joint Surgery. The RM Cup – Long-term experience with an elastic Monobloc acetabular implant. G. Horne, Editor. 2008, Einhorn-Presse Verlag. p. 16-21.

5 Halma, J.J., et al., An uncemented iso-elastic monoblock acetabular component: preliminary results. J Arthroplasty, 2015. 30(4): p. 615-21.

6 Horne, G.D., P. A.;Dalton, D. J., Does pelvic osteolysis occur with a nonmodular uncemented acetabular component? J Arthroplasty, 2006. 21(2): p. 185-90.

7 Gasser B, Coating of the RM cup in Hip-Joint Surgery. The RM Cup – Long-term experience with an elastic Monobloc acetabular implant. G. Horne, Editor.2008, Einhorn-Presse Verlag. p. 23-30

8 Ihle et al. «The results of the titanium-coated RM acetabular component at 20 years»; JBJS (Br), 90-B, S. 1284-1290, 2008

9 Wyss, et al Five-year results of the uncemented RM pressfit cup clinical evaluation and migration measurements by EBRA. J Arthroplasty, 2013. 28(8): p. 1291-6.

10 Erivan, et al., RM Pressfit® cup: good preliminary results at 5 to 8 years follow-up for 189 patients. Hip Int, 2016.

11 Mathys R et al. The Coating of hip joint cups on their outer surface. In: Wilbert HG, Eyerer P, editors. Ultra-high molecular weight polyethylene as biomaterial in orthopaedic surgery. Toronto: Hogrefe & Huber Publishers; 1991. p. 243-7.

12 Latest ODEP reatings can be found at www.odep.org.uk

More information on the bonepreservation system can be found at www.bonepreservation.com

Δείτε τα σχετικά βίντεο

Σύντομη περιγραφή των μερών του συστήματος Optimys κοντού στυλεόυ με  κεραμική κεφαλή και την πρόθεση κοτύλης RM Pressfit vitamys . Animation με την χρήση των μερών του συστήματος κατά την διάρκεια του  χειρουργείου.

Η πρόσθια προσπέλαση με τον ασθενή σε ύπτια θέση με τη χρήση του εμφυτεύματος της κοτύλης RM Pressfit vitamys και του στυλεού Optimys από  την Mathys Ltd Bettlach.

Orthopädische Klinik, St. Josefs-Hospital, 65189 Wiesbaden, Germany,
www.joho.de, Dr Philipp Rehbein, Prof. Dr Joachim Pfeil

Χειρουργικό βίντεο που δείχνει μια ολική αρθροπλαστική του ισχίου με άμεση πρόσθια προσπέλαση και τον ασθενή σε πλάγια θέση (μακρά έκδοση video). Χρήση εμφυτευμάτων από τη Mathys: Κοντός στυλεός Optimys, Πρόθεση κοτύλης RM Pressfit Vitamys, Κεραμική κεφαλή Symarec.

Νοσοκομείο «Kantonsspital Luzern», Δρ Martin Beck, Ιούνιος 2016.