Πολιτική διαχείρησης ποιότητας

Η εταιρεία Άρτιον Ιατροτεχνολογικά διαθέτει σύστημα διαχείρησης ποιότητας ISO 13485 για την εισαγωγή και διακίνηση ιατροτεχνολογικών ειδών καθώς και ISO 9001 για την μέτρηση εσωτερικών διαδικασιών.

 

Η εταιρεία επίσης έχει πιστοποίηση σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 1348 για την ορθή διακίνηση ιατρικών ειδών.

 

Η συμμόρφωση της εταιρείας έγκειται σε ετήσια επιθεώρηση απο τουν φορέα πιστοποίησης Loyds και τα σχετικά πιστοποιητικά διατίθεται σε κάθε ενδιαφερόμενο.

 

Όλα το προιόντα της επιχείρησης έχουν εγγραφεί στην σχετική λίστα καταγραφής προιόντων του ΕΚΑΠΤΥ και διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για την διακίνησή τους στην Ελληνική αγορά σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και την directive 93/42/EEC για την διακίνησή τους στην Ευρωπαική αγορά.

 

Όλοι οι προμηθευτές της εταιρείας διαθέτουν σύστημα διαχείρησης ποιότητας 13485.

 

Δεδομένης της ευθύνης που διαθέτει η επιχείρηση για τα προιόντα της, έχει γίνει ασφάλεια αστικής ευθύνης (product liability insurance) σύμφωνα με την διεθνή πρακτική.

 

Εκτός απο τα τυπικά και απαιτούμενα απο την νομοθεσία χαρακτηριστικά, η εταιρεία Άρτιον πραγματοποιεί σε συστηματική βάση επικοινωνία με όλους τους πελάτες της με ανώνυμα και επώνυμα ερωτηματολόγια για μέτρηση της ικανοποίησής τους και την καταγραφή της αποτελεσματικότητας και των κλνικών αποτελεσμάτων των ειδών της. Σκοπός είναι η διάθεση προιόντων υψηλής ποιότητας με άριστα μακροχρόνια κλινικά αποτελέσματα προς όφελος των ασθενών και του εθνικού συστήματος υγείας.